Pokladní systémy

vč. elektronické evidence tržeb

SYSTÉMY PRO EET JIŽ OD 15499Kč !

Požádejte o nabídku

PROVÁDÍME VEŠKERÉ ÚKONY TÝKAJÍCÍ SE POKLADNÍCH SYSTÉMU A JEJICH NAPOJENÍ NA EET

Vážení zákazníci,

dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016 a současně se zákonem o evidenci tržeb,

nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb,

začíná od 1.12.2016 platit elektronická evidence tržeb pro podnikatele, kteří provozují ubytovací a stravovací služby.