Rozhraní sítě

Společnost Jiří Běhal, oznamuje dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.
Uvádíme pouze hlavní, nejdůležitější specifikace, které na ostatní odkazují navzájem
1. Fyzické rozhraní
Rozhraní Norma
Metalický kabel Cat5e
(zásuvka nebo kabelová koncovka) IEEE802.3-2007
SFP Šachta optického switche INF-8074i Rev 1.0
2. Protokoly (platí pro všechny rozhraní)
Protokoly Normy
Ethernet, IP, ARP, DNS, DHCP IEEE802.3, RFC791, RFC826, RFC819,
RFC2131
3. Služby (platí pro všechny rozhraní)
Služba (protokol) Normy
TCP/IP, UDP/IP (internet, včetně všech služeb) RFC1180, RFC768